Przejdź do stopki

MAJĄTEK IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE

Treść

Działalność Izby Notarialnej w Krakowie finansowana jest z obowiązkowych składek wnoszonych przez notariuszy. Wysokość tych składek uchwalana jest rokrocznie przez Krajową Radę Notarialną w porozumieniu z radami izb notarialnych.

Składki samorządowe przeznaczane są w całości na finasowanie zadań statutowych samorządu notarialnego wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. 

Izba Notarialna w Krakowie jest właścicielem lokalu położonego w kamienicy przy Rynku Głównym 23 w Krakowie, w którym mieści się siedziba Izby. aaa

4205