Przejdź do stopki

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Treść

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. ze zm.) każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do instytucji publicznych.

Skargi i wnioski do Rady Izby Notarialnej w Krakowie nadesłane pocztą lub złożone osobiście w biurze Rady, dotyczące Izby lub notariuszy prowadzących kancelarię w okręgu Izby, przyjmowane są przez pracowników biura Rady a następnie przekazywane do rozpatrzenia Radzie zgodnie z kompetencjami.

Dyżury Członków Rady Izby Notarialnej w Krakowie odbywają się codziennie od 9-11, w tym Prezesa i Wiceprezesa w piątek 9-11.

Spotkania umawiane są telefonicznie.

Korespondencję do Rady Izby Notarialnej należy kierować na adres: 

RADA IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE

Rynek Główny nr 23

31-008 Kraków

 

 

 

4403