Przejdź do stopki

KONTAKT

Treść

IZBA NOTARIALNA W KRAKOWIE

Rynek Główny nr 23,

31-008 Kraków

www.kin.pl

Sekretariat:        

tel.: 12 429 50 89

tel.: 12 422 36 25

fax.: 12 376 70 74

e-mail: kin@kin.pl

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako nie spełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j.) nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej.

 

 

4403