http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
STATUS PRAWNY
ORGANY IZBY NOTARIALNEJ
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
KONTAKT
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OGŁOSZENIA


 
KONTAKT 
 
data publikacji:  08-10-2008 | 18:52
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2021 | 13:40
ostatnio modyfikowal: Monika Dalewska

 

IZBA NOTARIALNA W KRAKOWIE

31-008 Kraków, Rynek Główny nr 23

www.kin.pl

 


 

 

                   sekretariat:          tel.  12 429 50 89

                                                     12 422 36 25

                                              fax. 12 376 70 74

                                              e-mail: kin@kin.pl

 

Skrzynki internetowe poczty elektronicznej, jako nie spełniające wymagań przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j.) nie mogą służyć do przesyłania skarg, wniosków, pism oraz jakiejkolwiek korespondencji urzędowej.

 

 

 
 


Interaktywna Polska