http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
STATUS PRAWNY
ORGANY IZBY NOTARIALNEJ
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
KONTAKT
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
OGŁOSZENIA


 
SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW 
 
data publikacji:  10-02-2004 | 11:43
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2021 | 13:40
ostatnio modyfikowal: Monika Dalewska

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. ze zm.) każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do instytucji publicznych.

Skargi i wnioski do Rady Izby Notarialnej w Krakowie nadesłane pocztą lub złożone osobiście w biurze Rady, dotyczące Izby lub notariuszy prowadzących kancelarię w okręgu Izby, przyjmowane są przez pracowników biura Rady a następnie przekazywane do rozpatrzenia Radzie zgodnie z kompetencjami.

Dyżury Członków Rady Izby Notarialnej w Krakowie odbywają się codziennie od 9-11, w tym Prezesa i Wiceprezesa w piątek 9-11.

Spotkania umawiane są telefonicznie.

 

Korespondencję do Rady Izby Notarialnej należy kierować na adres: 

RADA IZBY NOTARIALNEJ W KRAKOWIE

Rynek Główny nr 23

31-008 Kraków

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska